đây là ý kiến của riêng mình thấy cũng khá ok
______________________
kính áp tròng cận thị
https://t.co/aZhgHSv1Zf