Để chào mừng sự kiện máy chủ MU Nữ Thần ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://munuthan.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU Nữ Thần

P3T4Q4L9L8
N4X1K2K6L2
D1I6F6Z3M3
W4C9C3V3S7
L5U5R2N2F9
K7C1Y3F2V3
I9T3I4B8M4
V3Q9B7S4Q4
F3Z4W3H4S3
A9V7N4Z5B1
H5K4V5R3T3
U2P1I3F8Z9
O6I9W5U6Q1
K2R6H1O8Z6
M4W8P4Q7C3
W9B7H9T4L7
O3I8A1I2Y2
N8K4F4T1U6
Y2E6W2K6Z5
S7P4W1J5G2
D1V3C1B5F6
C3M6V2I5I6
J3G6X5D6Y6
A8P7I4Q5N5
B5H8A9C3V9
J7L5K4T8F3
G5J2U3N3A7
B2W8F2S3U6
P1Z8T5Y1P7
J3Y8Q2K8S5
M5F9P5H4J3
L3Y3J6R1U9
W6C3R3V4J4
J3L1R4X9G4
N4P6C4I8K2
G4H6Z2M9M6
K7P8I6U4Z1
C2M7L4P6U2
K6A7T7W2P2
E1V1I5M3F2
E9C7R9K1O8
P2G6W7O9O5
W4D7P6X8Q3
U8R5B5Q4V2
A9P1G7R4V4
V2M8A4A6L3
M2C9Y5H7U4
R2L5L4K4Q9
I5U1Q6R4L7
H9K3Y4B4G6
V7M3W4Z5Q7
P4A6N4N5H6
U3J9G7G4B2
X2G9D9O3I7
P6Z8X8R7Z8
E7K3U1L7H8
E4Q6W9Y4C1
C4T9P1Y1E3
A2Z4Y7P8A7
V5N4X3P6P5
J7W8N3N2M9
K6N3F3T1H7
R5K9Q3P6Y9
L1Y5V9X1Q9
F5K5L9C1K7
Y4I2A4T9X1
X7H3Z9S8O8
S6T3E1V3N6
B1E6A7S6H2
D1G9O3P5X3
D8L3W2I3C9
C2O8H7D2F9
Z4A2Q8N8V9
H5P6Y8Z1S1
P9A7E5U9Q5
B9L6U4W8X1
C3G4Z6E7M1
P9L1A2T4M9
V3L5P6A5G1
P4B5M4I5E4
W1B4R6Q1V3
K2U6A9E6N4
U2J1I1I7W4
W8I1M8Y8M1
C5S2F2E9P2
C3O4O2H5G3
V3G6Y1K9Y7
L2Y9Y7C3I2
P4B5R8R9K9
F2S3Z1S4A1
M9O8J8W7R2
H3U8M7Q9T4
Q1F6V3G6X9
H9N4C1F6A6
N7G3H9D8L4
X5L3J7W4Y4
U6M1Q8O5U3
U1P2X4B5U1
M5W1X9R7M7
C1K4B7F3Q1
C7D3I3I3K2
X9B7E4B1Z9
F3O9P4G9D9
A3T6R6K7V1
P2X7I5S6W9
V1F5W2F6N1
Z7T3V9I1W1
T1T8W4Q8O4
T7I9I6O5X7
W7V1K3P6A7
L6Z8Q2X8J6
S1N6U7O9B3
V2R6T4D3Q3
R3K8I3M2W7
L4D7Z1L8I1
M5B7S7Z1A9
U5I8Z1T9V8
N9B3E1L1Y8
G4C4J8S2S5
Q6X6S2V2Q4
L2F8U2B5Y3
A6J7V6L6M5
M2R9D2O8Y6
Z6M7B5U1W8
S9J3R3A5H8
V7O2V3F9E9
V9Z3A1J3D4
W6R5B8Z3T3
D7D9R2W8N9
J9N5H2E7H6
L6F3T5N1K6
K8T5R7T4H7
W7O3V8Y8B3
X9M3O7J4K2
E9S8N2Y9G8
U1W5P8U7U2
T2H1L7P1S6
P2V1W9N5N6
M9V8K9B3T6
O4W4U5U9G3
W5E8I6R4K1
C5Z2M8M6D8
Y2W1W6P9M1
K3P2M4A9O9
O8I5A5A8T9
V4A9R1R6N5
L6U3Z1U2G1
R5Z2F5P7X9
A2V7D9N8B7
F2Q2H7W3Z1
W2V3T9W9P1
I5W5C9F6H1
G4E1Q1J1Z7
Q5P8B8R8W8
F1B7F4C3C9
W1G9C7B4D9
R4J9S9J3Q3
E7P4C9F1J1
W7Z2E1Q2T1
W1I5F8Q9H4
D3I4U5G5S8
W5X3D8H7L9
E3S2V1W4M5
O5E1E7E8W2
J3R3Q4Y9U3
S2F1C8I5F8
Y9K1H4I1S8
K2J8P5P9T1
X5O1G6Y3X4
N1I2E2V8M3
J8B2O1X5B7
T4O7Z2P7S3
N3V3W2G1H4
K7O3L2C3U1
S5U7G6Q8L2
U3Y7N2C6A1
G7U1R2I5K5
V5H1J1W1H8
O8Y1M4T1J6
R2J9G5C1U1
M6Z6S3F1L7
U3U4A6Z1T5
D7B9W5C6Z7
N8U9T7C3Y4
K9G1O3A7S2
I5I9Y3E1J3
I7V8T3D1I7
I6H4W4N1P8
H3F3Q3H7D1
O1R6U7U5A8
V7N6H3Y7U9
T5T1C4X2A4
H1F5C1F3O2
A2W4J4E1M9
C5P8W2S2O1
U5S3M6C2C2
M5M5I8T3B8
G7U3H2K9L7
C5L6B4F7Z2
T9R2V6U4L2
R8F4W3N6M1
B1E1V6V4G1
U2X4U2Z1P2
F8U2E9H7U6
Z5G4N7D9O9
U2Y6J5N5Z7
E3T3V4Y4T7
W1N1S9X9T7
J1P4K8G5C5
N5L6G5V2I5
H4M4V5I1V8
M8F5I1R4E1
E9D9Y2F1Q9
N3K8B9P6G3
L9I9E8S1R8
E4Q8B9K2R2
K4T1T7Y7H9
J8P2R7C1A5
W5S6F9D2U5
R4D9S1D6Q5
V8S6S1H5I5
E6S9W3N9Y9
U7W8F5T1E5
L1K6V8Q5E4
V8G7A5E7Y7
Z3I5J8P1P5
H1R8S6Z4J6
D9I7K2A7A8
X7T7Z3O7Q7
N6Q1T9O8H9
X7B3H8O1Y8
Q9A1X7D8A8
G4B6R3B5R2
L4F5V6J2V4
Y8V4U5Q4L9
J6E8E2Y4S8
V9E9K8G7O2
K4I8S9C7P8
F9V9V9F2H2
O4V6H8Q5B4
T1R7S3G2Z5
A8E8Z7B5D4
J5W3S7B7P3
G5K2H4Z4Q1
S9K1K9N5P5
L6Q1E6A3H9
C4M6V3I6H6
Z5X3S4C9C5
Z8T4H7G7W1
K5G6C5R1H1
W6I4Y5G7X2
T4D2N1R3N3
K4H5F2C9G5
V1W8X3U6R3
J3O5Y6J8E7
X8D5H5P9Z8
T6Y1E1M2C1
H3Z7N1O9I9
X5M5V9Y8V4
G1V1A5P6O2
H4L3V9Z4S9
N1I7E5R6J2
D1P1H1R1K8
L2Z4V9T5S3
S4Q4W3G2E3
Y1I2V1U6E6
W7B3Z1R5I4
Y1M9Q5U9T3
V3U9Y3E4Q7
V9O1J6H9C6
C9I9V6Q8P9
M2D1Y4I4D7
H4F4L5B2X2
U6Y9Q4K9J6
I1C9X7O7A7
J8B1A6Z8T3
A9O3H7Q8S8
C1A7H3O9Q9
U5Q3D6M8I2
M9E1W1A3N8
D7Y9D4C8L3
Z2C3P2M6A9
R7M1G1Y6R2
T6E5D2P1G7
C3Q7W4U6M9
F8P4I3Z3F8
P4Y8L7Q5T2
R7D8P4D3L7
L7M5H1Y6T6
X9X4G4R4Q2
E3Z2S6K2J1
E9I7T2F4L3
L5C2N5L1P8
Z1N3V2W9B8
L7G5Y9S5Z2
F1O9S4N1Q7
V5Z8P9J5L7
U5N1C7Y1V3
K4D3D3H9N7
A3L9N8L3M1
V2F2Z1A8A2
Y7C5J5U4K1
G1L8Y9F8G9
X9S3Z3O7L8
S7P6L5W3M5
Q9E7D7A2Q3
X8X9D9T2D3
I1P2T5X6O5
Y1Y1L1Z1U7
O6E3Z5B6E9
S2A7K9Q2N7
G4S8R7U8O1
J6S7U7D1R3
Y1B3K6F8H4
D9N5G5A9K3
S7A4J3W5K5
O6C8K2W9O6
M3Z6K6S9Q5
E8F6Z6Z2G5
Q5T4B4G3T7
C3D8A6G1Y4
W1G2F3G7F4
B1K7O7F9E8
P2E3K9D2K1
M7G3Z1E7X4
Z1V6W9K5R5
I5U6O5P9L1
K5V6J9J5Q9
W5T2S4B4L1
P3D5B7S7R2
X5K2U3X6C2
R1Q3Q5Y4G1
H3V1X3S4F7
L8R9G9T4S9
C4K1P1H7Z3
I2T5T7H2O3
P2Z5A4L8V8
T8G4I2P6C3
U7Z2V8A6L5
Z8F1L4K1F1